NEWS UPDATE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 5

 

โครงการ Junior MBA Chula ขอขอบคุณผู้สมัครที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 5 ได้โดย คลิกที่นี่